Det är dyster statistik över antalet skribenter i studentskrivningarnas korta främmande språk som Språklärarförbundet i Finland SUKOL har samlat in.

Deltagarantalet i studentskrivningarnas samtliga språkprov har minskat sedan 2012. Tyska språket har drabbats mest; antalet skribenter i lång tyska har nästan halverats och i kort tyska har andelen skribenter sjunkit med en tredjedel.

 

Även franska och kort spanska har mist en tredjedel av skribenterna. Cirka 100 skribenter skriver kort italienska varje år. De enda undantagen är engelska och ryska som behållit antalet skribenter.

Språklärarna är inte överraskade av statistiken eftersom lärarna har pratat om språkens svåra situation redan länge.
- Det är såklart viktigt att ta reda på varför antalet skribenter har sjunkit så kraftigt, men det är ännu viktigare att aktivt stöda språkundervisningen längs hela studiestigen”, säger SUKOLs ordförande Sanna Karppanen.
Enligt Karppanen har högskolornas betygsbaserade antagning, tillsammans med studentskrivningarna och läroplanen, stor inverkan på gymnasisternas val.

Gymnasiets läroplan ska uppdateras och studentskrivningarna förändras hela tiden.
Uppmuntrandet till mångsidiga språkstudier i gymnasiet kräver aktivt engagemang.
- Ifall vi vill att finländarna även i framtiden har språk- och kulturkännedom är det viktigt att ta språkundervisningens situation i betraktande. Vi måste göra något genast för att förbättra språkens situation, betonar Karppanen.