I snart tjugo år har inomhusluften i Oxhamns skolas byggnader i Jakobstad varit dålig. Det rör sig om en stor skola med över 600 elever, varav många säger sig känna av den dåliga luften.

Ett flertal luftprov har tagits i Oxhamnsbyggnaden. Resultatet sägs inte vara tillförlitligt, eftersom proven togs fel årstid. Den här veckan skall luftprov tas i Oxhamnsbyggnaden och i Annexet. Det här är första gången som provtagningen även görs i Annexet. Efter att fuktskadade ytterskivor byttes ut i Annexet förra våren började lärarna som undervisar i byggnaden uppvisa symtom på skadlig inomhusluft, skriver Österbottens tidning.

Nu vill en grupp föräldrar tillsammans med Hem och skola-föreningen i skolan att skolan skall stängas och uppmanar till protest genom att hålla barnen hemma från skolan fredagen den 15 februari.
– Vi har inte så mycket makt, men på det här sättet vill vi försöka snabba upp processen och sätta press på beslutsfattarna. Vi vill ha ett snabbt beslut nu, säger Triolens ordförande Irene Strömberg i Österbottens tidning.

Tidigare den här veckan hölls ett informationsmöte i skolan där stadens tjänstemän, bland andra bildningschef Jan Levander deltog. Stämningen efter mötet var allt annat än godmodig.
– Vi fick ingen tidtabell, utan fick bara höra att nya prov ska tas och nu ska vi vänta tre veckor igen. Men de nya proven kommer inte att ändra någonting för de elever och lärare som inte kan vistas i byggnaden, säger Strömberg.
Trygve Cederberg är både lärare och förälder i skolan. Det är ord och inga visor han kommer med, enligt ÖT.
– Det är fruktansvärt att ni spelar rysk roulett med barns hälsa. Dessutom håller lärarkollegiet på att gå under. Om mätningarna inte visar något är det fel på proven. Vi kan inte vänta på att någon dör, säger Cederberg.

En namninsamling på webbplatsen skrivunder.com har nu startats för att förmå beslutsfattarna att stänga skolan.
Texten på skrivunder.com låter såhär: ”Inomhusluften i Oxhamns skolas huvudbyggnad och i Annexet har under många år orsakat symtom och hälsoproblem hos elever och lärare. Utredning efter annan genomförs, men inga åtgärder som löser problemen har ännu vidtagits. Att fortsätta undervisningen fram till en planerad flytt hösten 2020 är inte ett alternativ. Därför vädjar vi undertecknare till beslutsfattarna i Jakobstad att stoppa all undervisning i Annexet från och med sportlovet 2019 och i Oxhamns byggnad från och med höstterminen 2019.”

För tillfället har den samlat över trehundra namn och vissa av undertecknarna har också infört personliga kommentarer.
- Mamma har arbetat länge i skolan och jag har själv gått där i 3 år. Redan då blev lärarna sjuka i Annexet och det var över 20 år sedan. Vi måste ha friska hus för våra lärare och barn, skriver en av dem.
En bra inomhusluft borde vara en självklarhet och rättighet för alla människor, noterar en annan av undertecknarna.

För Finlands svenska lärarförbund är inomhusluften i skolorna en viktig fråga som också är ett valtema inför riksdagsvalet i april.
- Det behövs konkreta, snabba och effektiva åtgärder för att råda bot på de hälsovådliga problemen i våra skolbyggnader. Sjukdomar som orsakats av en ohälsosam inneluft måste erkännas och arbetshälsovården måste ta problemen på allvar, säger FSL:s ordförande Christer Holmlund.