Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) betonar att alla vuxna behövs när det gäller att motverka mobbning. Uppgiften kan inte enbart läggas på lärarnas axlar.

- Det är allas ansvar att ta itu med mobbningen och det är ett ansvar som inte kan utlokaliseras, säger Grahn-Laasonen till tidningen Läraren.

Undervisningsministern uttalade sig med anledning av Yles aktualitetsprogram MOT:s inslag. Där visar det sig att en tredjedel av eleverna i vissa grundskolor upplever att de blivit mobbade minst en gång i veckan.

- Tyvärr är det stora skillnader mellan skolorna. Det vittnar om vilken enorm betydelse de vuxna har med tanke på arbetskulturen. Mobbning är aldrig den mobbades fel. Skolan ska vara en miljö där man får växa som den individ man är utan rädsla att bli mobbad eller utstött.

Mobbningen skall motarbetas redan före skolstarten

Sanni Grahn-Laasonen lyfter fram småbarnspedagogikens betydelse i kampen mot mobbningen. I den nya lagen om småbarnspedagogik tas behovet att motverka mobbning redan i daghemmen upp i lagtexten för första gången.

- Inget barn föds till mobbare, säger Grahn-Laasonen.

OAJ: Nolltolerans när det gäller mobbning

Lärarfacket OAJ:s ordförande Olli Luukkainen förespråkar nolltolerans när det gäller mobbning.

- Inga förklaringar i stil med att ”pojkar är pojkar” kan godkännas. Och man får inte ringakta upplevelserna. Mobbning en subjektiv händelse, men för offret är det en objektiv upplevelse, säger Luukkainen.

Mobbningen bland elever minskar – lärarna allt mer utsatta

Programmet MOT:s granskning baserar sig på undersökningen Hälsa i skolan, gjord av Institutet för hälsa och välfärd. Där är trenderna ändå hoppingivande. Resultaten visar nämligen att mobbningen har minskat de senaste tio åren. Det samma kan man ändå inte säga om den mobbning som lärarna upplever.

- I den arbetshälsobarometer som OAJ regelbundet gör är trenden att mobbningen inte minskar utan snarare ökar, säger Olli Luukkainen. Det är verkligen illa.

 

Läs också: Normer skapar mobbning, inte homosexualitet

 

Text: Mattias Fagerholm