Katarina von Numers-Ekman har valts till ombudsman vid Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors. Katarina tillträder i början av februari 2019 och kommer att jobba med frågor inom utbildning och forskning. Den ledigförklade befattningen lockade hela 50 sökande.

 

Katarina hämtar bred erfarenhet till Kulturfonden – främst från skolvärlden, men också från föreningslivet och förlagssektorn. Katarina, FM i nordisk litteratur och nordiska språk, har sedan år 2000 jobbat som lektor i modersmål och litteratur i Mattlidens gymnasium i Esbo.

Åren 2014-2017 var hon tjänstledig från sitt lektorsjobb och var då läsambassadör i hela Svenskfinland inom ett treårigt projekt som finansierades av Kulturfonden.

Katarina efterträder Sonja Ollas-Airinen som efter åtta år på Kulturfonden vid årsskiftet blir specialsakkunnig vid stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.