Alla ungdomar bör besitta sådana grundläggande färdigheter, som möjliggör fortsatta studier. Finlands näringsliv EK vill inte förlänga läroplikten, så att den skulle omfatta även gymnasie- eller yrkesstudier. Däremot talar EK för en kunskapsgaranti, som bl.a. omfattar tilläggsanslag om sammanlagt 100 miljoner euro under fyra år. Pengarna skulle användas inom den grundläggande utbildningen bl.a. för att backa upp grundläggande färdigheter såsom läsning, skrivning och matematik.

EK vill att undervisnings- och kulturministeriet inleder ett program, som riktar in sig på kunskapsgarantin bl.a. så att det lokala skolledarskapet stärks.
EK efterlyser också satsningar på individuellt stöd, så att alla barn hänger med. Vidare vill EK se en djuplodande analys av lärandet, så att svårigheter identifieras tidigt.
I grundskolans högre klasser introduceras en ordning, som möjliggör att omkring 15 procent av årsklassen ges möjligheter till en personlig och handledd studiestig. Därtill kopplas ett ökat samarbete mellan grundskolan och utbildningen på andra stadiet.
- Om en elevs grundläggande färdigheter inte är i skick klarar hen inte av det fortsatta studierna, som avbryts. Alltså bör man fokusera på de grundläggande färdigheter. Inte en ena ungdom får lämna grundskolan utan att hen klarar av läsa, skriva och räkna på ett flytande sätt, säger Mirja Hannula, ledande sakkunnig vid EK.