Vad kan och bör skolan göra för att mota rasism? Vilka förebyggande perspektiv och metoder kan användas?
Bland annat dessa frågor dryftas på ett svenskspråkigt seminarium i Helsingfors den 13-14 december. På plats är bl.a. Rebecka Holm, som berättar om egna erfarenheter av rasistiskt bemötande. Hon skrev som 14-åring en uppmärksammad insändare i Hufvudstadsbladet om hur det känns att möta rasism i vardagen i Hbl. Hennes modiga berättelse gjorde henne till en portalfigur i kampen mot rasism.
Nu är Rebecka 20 år och studerar juridik i Uppsala. Holm inleder seminariet.

Men rasismen finns kvar överallt, inte minst i skolans värld. Anja Norell, som representerar Mångkulturellt centrum i Botkyrka i Sverige, föreläser om vardagsrasism, vithetsnormen och skolan.
Stigin! Astu sisään! Come in! projektet står som arrangör för konferensen Rasism, inkludering och förebyggande perspektiv och metoder i skolan den 13-14 december i grundskolan Norsen i Helsingfors.
Sista anmälningsdag är den 7 december.
Mera info https://stiginastusisaan.com