Regeringen vill se över gymnasielagstiftningen bl.a. så att studentexamen kan avläggas också på engelska.
- Onödigt! Konsekvensen blir att de två nationalspråkens ställning urholkas, säger Finlands svenska lärarförbund FSL och många andra förbund och samfund. Uttalandet har undertecknats bl.a. att Äidinkielen opettajain liitto och Engelsklärarna i Finland.

Regeringen vill att studentexamen ska kunna avläggas på engelska av studerande som har genomfört lärokursen för gymnasieutbildningen eller en yrkesexamen huvudsakligen på engelska. I den engelskspråkiga studentexamen avläggs samma prov som i den finsk- eller svenskspråkiga examen.
- En engelskspråkig studentexamen skulle öka andelen engelskspråkig undervisning som riktas till finsk- och svenskspråkiga unga i de finländska gymnasierna. Det finns orsak att allvarligt värdera behovet av, motiven för och konsekvenserna av en sådan examen, säger FSL m.fl. organisationer och samfund i ett gemensamt uttalande, som har riktats till riksdagens kulturutskott.
I uttalandet anses att lagpropositionen skulle rubba på nationalspråkens ställning som undervisningsspråk i gymnasiet och strida mot grundlagens stadganden rörande tryggandet av nationalspråkens ställning. Därför bör propositionen behandlas också i grundlagsutskottet.
Riksdagens kulturutskott hade kallat förbundsordförande Christer Holmlund till utskottets sammanträde fredagen den 30 november. Holmlund hördes som sakkunnig rörande denna proposition.