En del av skolorna och daghemmen i Helsingfors hoppar kanske över den traditionella skolfotograferingen under detta läsår. Eller åtminstone kan det bli bråttom, för upphandlingen av tjänsten drar ut på tiden.

Tidigare har skolorna, elevkårerna eller föräldraföreningarna själva handhaft upphandlingen, men från i höst sköts upphandlingen centralt av staden. Det handlar inte om småpengar, utan en uppskattning är att totalsumman uppgår till 3,6 miljoner euro.
”Med konkurrensutsättningen vill man hålla kostnaderna under kontroll. Det viktigaste är att vårdnadshavarna får fotografier som håller god pris-kvalitetsnivå”, sammanfattar inköpschefen Päivi Koskinen i sektorn för fostran och utbildning.
Helsingfors siktade på ett fyraårigt ramavtal, så att daghemmen, lekparkerna, skolorna och läroanstalterna har möjlighet att påverka valet av fotograf och tidpunkten för fotograferingarna. Ramavtalet syftade till att omfatta flera aktörer av olika storlek.
Men upphandlingen har stött på patrull, omtalar gratistidningen Metro den 6 november. Ett rättelseyrkande har inlämnats gällande nämndens beslut om upphandlingen och även Marknadsdomstolen har mottagit ett besvär gällande nämndens beslut.
Tidtabellen för hela processen är höljd i dunkel.
I en del skolor och daghem har skolfotograferingarna dock ägt rum i normal ordning, eftersom det har funnits tidigare uppgjorda avtal med serviceleverantörer rörande detta.