Fackcentralen FFC vill att arbetsgivarna i samband med uppsägningar ska vara tvungna att ta hänsyn till hur stor yrkeskunskap arbetstagarna har, hur stor del av arbetsförmågan de har förlorat under sin tid hos arbetsgivaren, vilken försörjningsplikt de har och hur länge de har varit anställda hos arbetsgivaren.

– Vi tror att ett sådant system skulle minska på arbetsgivarnas egenmäktiga agerande och stöda sysselsättningen, skriver FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta i ett blogginlägg.

Turordningsreglerna ingår i FFC:s målsättningar inför riksdagsvalet.
I Sverige tillämpas liknande turordningsregler. Dessa innebär att den som senast blev anställd är den som först måste sägas upp. Detta kallas sist-in-först-ut-principen (SIFU).