Beredningen av motiveringarna till förnyandet av arbetsavtalslagstiftningen har försiggått i god anda. Ändringarna har berört förnyandet av uppsägningsskyddet, vilket ledde till dramatiska åtgärder på arbetsmarknaden.
Statsminister Juha Sipilä framlade efter en hel del knotande en kompromiss, som innebar att arbetsmarknadsorganisationerna kunde delta i beredningsarbetet, som nu är slutfört efter tre möten.

- Det är värdefullt att arbetet kom igång snabbt efter det att regeringen hade presenterat sin lösning på problemen. Vi anser att ändringen inte behövs, men vi är nöjda med att motiveringarna till den nya lagen kunde beredas i form av trepartssamarbete, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.
Miia Kannisto, ledande sakkunnig vid Akava, omtalar att överläggningarna gällde på vilket sätt antalet arbetstagare påverkar uppsägningsgrunderna, då man ser till helheten.
Tvisten på arbetsmarknaden pågick i flera veckors tid.
- Ingen vinner på det. Arbetsmarknadsorganisationernas sakkunskap bör utnyttjas i beredningsarbetet också i fortsättningen, säger Sture Fjäder.
Centralorganisationerna har för sin del godtagit resultatet, som har nåtts genom trepartsöverläggningar.
Fackförbunden som genomförde kampåtgärder lade dem på is, när regeringens lösning på problemen godkändes allmänt. Facken förväntas nu återta alla kampåtgärder.