Öka trygghetsfärdigheterna i lärarutbildningen, kräver lärarstuderandenas förbund SOOL.

SOOL har utrett studerandenas syn på de arbetslivsfärdigheter som erbjuds i lärarutbildningen. Studerandena tycker själva att färdigheter rörande tryggheten, första hjälpen och arbetet mot mobbning är synnerligen viktiga, men SOOL:s utredning utvisar att just dessa färdigheter ligger för fäfot i utbildningen.
- Vi bör i snabb ordning öka innehållet rörande läroanstalternas trygghet och välfärd. Barn och unga tillbringar tusentals timmar av sitt liv i läroanstalter. Lärarnas grundutbildning bör omfatta färdigheter, som säkerställer alla elevers rätt till en trygg lärmiljö, säger Aleksi Vehmassalo, ordförande för SOOL.
SOOL föreslår att i alla lärarutbildningar införs element, som berör första hjälpen, prevention av och intervention i mobbning, den mångprofessionella elevvården och allmän säkerhet i läroanstalterna.