Lärarna inom småbarnspedagogiken i Grankulla får sannolikt en löneförhöjning om 225 euro per månad från årsskiftet.
Personalsektionen beslutade den 8 oktober att föreslå lönerna höjs med 130 euro per månad. Utöver det väntas stadsfullmäktige dessutom godkänna en tilläggspott i budgeten som höjer lönerna med ytterligare 95 euro per månad.

Stadsdirektör Christoffer Masar är nöjd över att staden nu kommer att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner inom småbarnspedagogiken.
- Jag hoppas att detta kommer att betyda vi får mera behörig personal till daghemmen och därmed både lättar på personalens arbetsbörda och dessutom kan erbjuda Grankullabarnen kvalitativt ännu bättre småbarnspedagogik, säger han.
Nyligen meddelades att Helsingfors höjer lärarnas inom småbarnspedagogiken löner med 175 euro i månaden.
Idag betalar Grankulla ca 2 400 euro i månadslön till lärarna inom småbarnspedagogiken