Lärarna inom småbarnsfostran i Helsingfors fick ett glädjebesked på den internationella lärardagen den 5 oktober. Då meddelades att staden är beredda att höja lönerna med 175 euro i månaden.
Löneförhöjningen finns med i budgetförslaget för år 2019 och lönerna torde höjas från 1.1. 2019.

En medborgarrörelse tog i barnträdgårdslärarnas dåliga löner i början av året och bl.a. ordnades demonstrationer. OAJ, som företräder barnträdgårdslärarna, tog också i frågan och anklagade kommunerna i huvudstadsregionen för att upprätthålla en lönekartell.
Fackliga förhandlingar har förts om löneproblematiken.
Kommunerna i huvudstadsregionen dras med en stor brist på behörig arbetskraft inom småbarnsfostran.
Vanda lovade redan i början av året att höja barnträdgårdslärarnas löner med 145 euro i månaden från början av år 2019. Därtill inledde Vanda ett försök med en flyttpeng om 1 500 euro, som betalas till barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare och daghemsföreståndare som flyttar till Vanda från en ort utanför huvudstadsregionen.
Mininimilönen i tjänste- och arbetskollektivavtalet för barnträdgårdslärare är 2 305 euro i månaden. Nivån i Helsingfors, Esbo och Vanda har hittills legat på 2 363, 2 379 och 2 350 euro förhöjningarna, uppger Helsingin Sanomat.
Arbetsgivarorganisationen KT har tillbakavisat anklagelserna om en lönekartell, vars uppgift skulle ha varit att se till att lönerna hålls på samma låga nivå.