Regeringen planerar att försämra arbetstagarnas uppsägningsskydd i företag med färre än 20 anställa. OAJ motsätter sig regeringens planer.
Om man ser till OAJ:s medlemskår skulle försämringen av uppsägningsskyddet beröra till exempel lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare i små privata daghemsföretag. OAJ försvarar anställningsskyddet för varje medlem.

Flera förbund utlyste förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte för sina medlemmar 26–28.9. Det var frågan om politiska manifestationer mot ett svagare uppsägningsskydd. De politiska manifestationerna fortsätter denna vecka.
Fackförbundet JHL har utlyst övertidsförbud och förbud mot skiftesbyten för sina medlemmar från och med måndag den 1 oktober som gäller tillsvidare.
Fackförbundet JHL:s övertidsförbud och förbud mot skiftesbyten påverkar också arbetsplatser med OAJ-medlemmar. Arbetstagare och tjänsteinnehavare utanför förbudet har ingen skyldighet att gå med på övertidsarbete eller att byta arbetsturer. OAJ:s medlemmar har rätt att arbeta enligt de i förväg planerade arbetsturerna. Det är viktigt att var och en handhar sina arbetsuppgifter i normal ordning under en politisk manifestation. Ingen är förpliktad att utföra andras arbetsuppgifter.
Nu utlyser OAJ övertidsförbud och förbud mot skiftesbyte i alla privata daghem som antingen följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen eller kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna.
Övertidsförbudet och förbud mot byte av arbetsskiften börjar 8.10.2018 kl. 00.00 och gäller alla OAJ-medlemmar som arbetar i privata daghem. Förbudet gäller tillsvidare.
OAJ:s förbud mot övertidsarbete och byte av arbetsskiften gäller inte i det här skedet lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare som arbetar inom den kommunala sektorn.
Läs nyheter på oaj.fi, exempelvis tio frågor och svar om förbudet mot övertidsarbete och byte av arbetsskiften.