Lönesystemet ska förnyas i universitetens allmänna kollektivavtal. Arbetsgivarna drev kravet om en förnyelse i avtalsförhandlingarna i början av året, som visade sig vara synnerligen krångliga. Det var först efter konfliktåtgärder från arbetstagarnas sida som arbetsgivarna accepterade ett medlingsförslag, som omfattade skäliga löneförhöjningar och även ett löfte om en översyn av lönesystemet.

Parterna kom överens om att fortsätta beredningen av lönesystemet och arbetsgruppens mandat utlöper i slutet av september 2018.
Parterna har kommit överens om att fr.o.m. början av 2019 reservera 0,5 % av lönesumman för att förnya lönesystemet. Om ett samförstånd inte uppnås kommer den lokala lönepotten att skäras ned med 0,3 %.
Det finns två centrala element i förhandlingar om lönesystemet och den personliga prestationen:
1. Nu finns det nio nivåer för bedömning av den personliga prestationen och för att nå en lösning förhandlar man om det skall finnas fyra eller fem nivåer eller kategorier.
2. Höjningen av den lägsta procentsatsen för den personliga prestationen med minst 4 % och högst 10 %.
FOSU:s universitetsdelegation framhöll vid sitt seminarium i augusti 2018 vikten av att eftersträva fem kategorier. En lösning med fem kategorier skulle göra det möjligt att bättre belöna personalen eftersom det är lättare att fördela personalen i flera kategorier som annars skulle koncentreras i centrum av skalan för den personliga prestationen i lönesystemet.
Förhandlingarna förs under arbetsfred.