Berättandet och folkmusiken får vind i seglen i skolor i Nyland från i höst. Svenska kulturfonden har beviljat 60 000 euro till det treåriga projektet MusikBerättarStormen. Projektet erbjuder skolklasser i årskurs 1-9 överraskande besök av berättare och musiker.
- Ett spännande projekt som på ett nytt sätt kombinerar många olika konstgrenar, säger Annika Pråhl, kulturombudsman på Kulturfonden.
MusikBerättarStormen lyfter fram berättande både som konstform och som redskap i undervisningen. Före skolbesöken får lärarna fortbildning i berättarkonst och folkmusik. Projektet erbjuder dessutom lärarna övningar, sånger och sagor att använda i undervisningen.
MusikBerättarStormen är ett unikt projekt i Finland. Bakom projektet står föreningen Rävsson Company, som verkar i Sibbo, som ska utveckla och sprida muntligt berättande och ny folkmusik.