Omkring 7 000 nybörjare får sina språkliga och matematiska färdigheter mätta och vägda i augusti. Denna utvärdering är samtidigt startskottet för en longitudinell studie, som innebär att sagda elever följs upp och utvärderas genom hela grundskolan. Eventuellt också senare.

Det är Nationella centret för utbildningsutvärdering Karvi, som genomför studien som är den första av sitt slag. Nybörjarnas kunskaper i speciellt modersmålet och matematik har inte tidigare utvärderats på nationell nivå.
Resultatet från utvärdering offentliggörs kring årsskiftet, lovar Karvi.
- Den första mätningen syftar till att spegla spridningen i kunskapsnivån när skolstarten sker. Uppgifterna kan upplevas som väldigt enkla av en del elever, medan andra ser uppgifterna som väldigt svåra, säger projektchef Annette Ukkola vid Karvi.
Den longitudinella studien syftar till att spegla i hur pass stor mån grundskolan kan bidra till att jämna ut skillnaderna mellan elevernas utgångspunkter.