Förslagen om hur man får bukt med lärarbristen i Sverige duggar tätt inför höstens riksdagsval. I sedvanlig ordning prioriteras utbildningsfrågor högt inför valet.
Miljöpartiet har lanserat tanken om att locka fler till lärarstudier genom arrangemang som innebär studier med lön.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) lanserar ett förslag som går ut på att man ska kunna studera till lärare och samtidigt jobba deltid i skolan, men få full lön, omtalar skolvarlden.se.
Enligt Fridolin är tanken med förslaget att huvudmannen för skolan sluter ett avtal med den som vill bli lärare. Denne får sedan varva studier med arbete, jobba halvtid och plugga halvtid, för att få lärarbehörighet. Staten finansierar en del av vikariekostnaden, då den blivande läraren bedriver studier.
Tidigare utbildningsministern och ordföranden för Liberalerna Jan Björklund föreslår ett annat arrangemang.
Liberalerna vill satsa 3,1 miljarder kronor om året på att anställa 18 000 assistenter som ska avlasta lärarna i grund- och gymnasieskolan.
Syftet med satsningen är att låta lärare fokusera på kärnuppdraget att planera, utföra och efterarbeta undervisning. Det ska också bidra till att öka yrkets attraktivitet på arbetsmarknaden.