Finansministeriets förslag till anslag i statsbudgeten uppgår till 55,1 miljarder euro. Det är drygt en miljard euro mindre än vad som budgeterats för innevarande år.
Finansministeriets förslag baserar sig i huvudsak på beslut som ingår i planen för de offentliga finanserna från april.
Förslaget följer en stram utgiftsdisciplin. Det innebär att inga nämnvärda satsningar görs inom utbildningens och forskningens område. Regeringen har skurit ner kraft inom dessa områden under tidigare år, men nya nedskärningar är inte på kommande. Så aviserar åtminstone finansministeriet.


Ett anslag på tio miljoner euro anvisas för att främja jämlikheten i småbarnspedagogiken och ökat deltagande i arbetet. Målet med understödet är att göra grupperna mindre och anställa extra personal i daghem i utsatta områden. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar fortsätter med stöd av ett anslag på fem miljoner euro.
Reformen av den yrkesinriktade utbildningen går vidare och den anvisas en tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro.
För att främja jämlikheten i fråga om utbildning ska studerande på andra stadiet beviljas ett tillägg för undervisningsmaterial.
Tillägget är 46,80 euro per månad, och det riktas till mindre bemedlade under 20-åriga yrkesskol- och gymnasiestuderande.
Finansministeriet för bilaterala förhandlingar om budgetförslaget med ministerierna den 15–16 augusti.
Regeringen behandlar budgetförslaget vid sin budgetmangling den 28–29 augusti.

Detta blir den sittande regeringens sista budget. Nästa år föranstaltas riksdagsval.