Sexuella trakasserier förekommer överallt i samhället, också i skolorna och läroanstalterna. Alla medlemmar i skolgemenskapen kan främja barnens och de ungas integritet och välbefinnande genom att själva aktivt agera för att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier.

Utbildningsstyrelsens nya handbok ”Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter” beskriver vad som avses med sexuella trakasserier och i vilken utsträckning de förekommer. Handboken, som ges ut på svenska och finska, tar upp vad lagstiftningen, läroplanerna, undervisningen och studerandevården erbjuder för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Den innehåller anvisningar för utbildningsanordnare, rektorer, lärare, personalen inom studerandevården, övriga anställda vid läroanstalter, studerande och vårdnadshavare och behandlar relationer mellan studerande och mellan studerande och anställda vid läroanstalten.

Den tar inte upp eventuella trakasserier mellan vuxna inom läroanstalten.

Handboken är i första hand avsedd som stöd för skolor inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet, men den kan också tillämpas bredare, med beaktande av barnens och de ungas ålder och behovet av handledning.

Handboken finns kostnadsfritt som pdf här.