Karin Ihalainen, rektor vid Svenska skolan i Lahtis, får Kulturfondens pris om 15 000 euro.

Sedan Karin Ihalainen för över trettio år sedan flyttade från Sverige till Finland har hennes livsuppgift varit att lära finländare svenska, uppges i prismotiveringarna.

Hon var den drivande kraften då det svenskspråkiga daghemmet startade i Lahtis år 2003. Hon har samarbetat målmedvetet med både tjänstemän, beslutsfattare, stiftelser och organisationer för att etablera en svenskspråkig utbildningsstig, som idag går från småbarnspedagogiken ända till grundläggande utbildningens årskurs nio.

Parallellt med att bygga upp de svenska strukturerna har Karin satsat på kvaliteten i pedagogiken och substansen i Lahtis svenskspråkiga utbildningsverksamhet.

Karin Ihalainen tar emot sitt pris i Helsingfors den 15 maj.