Förhandlingarna, som syftar till att stoppa den hotande storkonflikten i Danmark, fortsätter men har inte gett resultat.

- Risken för en konflikt är större idag än i går, meddelade danska lärarfacket DLF:s ordförande Anders Bondo i dag morse. Han är samtidigt huvudförhandlare för arbetstagarna inom den kommunala sektorn.

Hans kommentar kom efter en maratonförhandling om över 21 timmar, som sträckte sig över natten till måndag.

Arbetstagarnas strejker kan tidigast inledas den 22 april och arbetsgivarnas lockout tidigast den 28 april.

Avtalsförhandlingarna berör ca 700 000 kommunalt, regionalt och statligt anställda.

Förhandlingarna mellan parterna fortsätter under ledning av statliga organet Forligsinstitutionen, som medlar i konflikten. Förhandlingarna fortsätter tisdagen den 17 april.

Arbetskonflikterna har skjutits fram med två veckor och forligsmand Mette Christensen, vars uppdrag i stora drag motsvarar den finländska riksförlikningsmannens, har möjlighet att ytterligare skjuta fram konflikterna med två veckor.