Den varslade strejken gällande privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter avblåstes fredagen den 2 mars, då parterna godkände förlikningsman Jukka Ahtelas medlingsbud.

Avtalsperioden är två år. Under avtalsperioden betalas två allmänna förhöjningar och två lokala justeringspotter. Kostnadseffekten är drygt 3 procent, alltså snuddande nära den allmänna linjen i den pågående avtalsrörelsen.

Den första allmänna förhöjningen är 1,2 procent och betalas från 1.5.2018. Från samma tidpunkt finns en lokal pott till förfogande på 0,3 procent.

Den andra allmänna förhöjningen är 1,1 procent och betalas från 1.5.2019. Från samma tidpunkt finns en lokal pott på 0,4 procent till förfogande.

Idag måndag skulle en strejk ha börjat vid fem yrkesläroanstalter och fyra vuxenutbildningscenter i Södra Finland, ifall en lösning inte hade nåtts före det. Strejken är nu inhiberad.

Strejkvarsel hade också getts för 15 privata grundskolor och gymnasier i Helsingfors i mitten av mars. Också den här strejken är avblåst.

Här kan man gott tala om en avvärjningsseger. På plussidan finns att tyngdpunkten i uppgörelsen ligger på allmänna förhöjningar, medan de lokala potterna är mindre.

Arbetsgivarna hade framlagt en hel del textförsämringar, som nu kunde avvärjas.