Medlingen i konflikten rörande universiteten fortsätter idag måndag kl. 10, meddelar förlikningsmannen Janne Metsämäki.

Parterna möttes i riksförlikningsmannens byrå i går söndag, men överläggningarna av bröts vid midnatt.

Personalen vid Helsingfors universitet genomförde en endagsstrejk onsdagen den 28 februari. FOSU, JHL och Pardia har varslat om följande våg, som genomförs som en endagsstrejk vid sex universitet, bl.a. Hanken och Vasa universitet, onsdagen den 7 mars.

Den tredje vågen genomförs, såvida inte en uppgörelse nås, onsdagen den 14 mars. Då berörs bl.a. Åbo Akademi.

Det börjar brinna i knutarna och fackens tålamod börjar vara slut.

JHL ordnar på onsdag 7.3 stödstrejker som stoppar arbetet vid bangården i Kouvola och tågtrafiken i bangårdarna vid Fredrikshamn-Kotka hamn. Strejken påverkar också vissa arbetsuppgifter vid Ilmala depå i Helsingfors.

Strejkerna syftar till att påskynda förhandlingarna om kollektivavtalen för bl.a. universiteten.