Huvudavtalsorganisationerna FOSU, JHL och Pardia, som representerar universitetens personal, varslade idag den 13 februari om strejk. Den avgränsade arbetsnedläggelsen verkställs i form av en strejk vid Helsingfors universitet den 28 februari 2018, såvida inte ett förhandlingsresultat nås innan dess.

Universitetssektorn har varit i ett avtalslöst tillstånd sedan början av februari. Förhandlingarna har inte avancerat, eftersom Bildningsarbetsgivarna, som representerar universitetsarbetsgivarna, vill ihärdigt diktera lönerna. Arbetsgivarna vill inte förhandla om anställningsvillkor, som utvecklar de universitetsanställdas arbetsliv.

- Arbetsgivarnas nedlåtande attityd gentemot personalen har präglat förhandlingsprocessen, som har pågått i över två månaders tid. Läget är sådant att vi inte har något annat alternativ än att ge fart åt förhandlingarna genom påtryckningsåtgärder, säger de tre huvudavtalsorganisationerna.

Den avgränsade arbetsnedläggelsen verkställs i form av en strejk vid Helsingfors universitet kl. 0.00.-24.00 onsdagen den 28 februari 2018, såvida inte ett förhandlingsresultat nås senast den 27 februari.

Bildningsarbetsgivarnas statistik från september 2016 omtalar att 6 680 är anställda vid Helsingfors universitet.

Huvudavtalsorganisationerna betonar att personalen inte endast bör ses som en kostnadspost. De senaste åren har präglats av massiva nedskärningar av finansieringen med åtföljande personalminskningar. Staten har skurit ner på finansieringen, vilket har kompenserats i form av kraftiga nedskärningar av personalstyrkan.

Universiteten har råd med skäliga löneförhöjningar i enlighet med nivån inom offentliga sektorn utan att verksamheten störs. T.ex. under år 2016 redovisade inte ett enda universitet ett underskott i bokslutet. Facken säger att det är sorgligt att arbetsgivarna framlägger selektiva ekonomiska sanningar.

Universitetens framgång är baserad på en kunnig och motiverad personal. Anspråkslösa anbud om löneförhöjningar och en ovilja att utveckla universitetspersonalens arbetsliv värderar inte det arbete som utförs. Dags att sätta stopp för detta, säger huvudavtalsorganisationerna.

Strejkvarsel gavs senast inom universitetssektorn år 2010, då förhandlingar fördes om universitetens första kollektivavtal.