Är det dags att införa en mobilfri grundskola på Åland, frågar Katarina Gäddnäs på ledarplats i Nya Åland den 11 januari.

I ledartexten diskuteras olika fördelar och nackdelar med mobilanvändning speciellt i skolan. Gäddnäs landar i en slutsats om att nackdelarna är fler än fördelarna.

”Men är det inte dags att vuxenvärlden tar sitt ansvar och inser att vi inte helt kan överblicka vilka psykologiska, sociala och fysiska konsekvenser den nya tekniken får för våra barn? Föräldrar som akut behöver komma i kontakt med sina barn kan faktiskt ringa skolan”, antecknar Gäddnäs, som också lyfter fram de goda erfarenheterna av att introducera ”telefonhotell” i skolor såväl i Sverige som Finland.

Modellen bygger på att eleverna på morgonen lämnar in sina telefoner till klassvisa ”telefonhotell” i form av en låda och när skoldagen är slut kvitteras mobilerna ut.

”Skolan skall vara en plats där alla kan känna sig trygga, man skall inte behöva vara orolig att bli fotograferad eller filmad mot sin vilja. Kanske det är dags att införa en mobilfri grundskola på Åland?”, frågar Nya Åland. Hela texten kan läsas på adressen nyan.ax.