I vårens gemensamma ansökan till svenskspråkig yrkes- och gymnasieutbildning fanns 3270 sökande, av vilka 3200 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2017.

Ifjol var motsvarande siffror 3400 sökande och 3350 antagna. Till finskspråkig utbildning sökte i år 73 500 studerande, antalet antagna är 66 600.
Till den svenskspråkiga utbildningen på andra stadiet kunde 97,8 procent av förstahandssökandena antas till utbildning. I fjol var andelen som fick studieplats ännu större, hela 98,5 procent.
Drygt 90 procent av de finskspråkiga sökandena fick en studieplats.
Cirka 97 procent av dem som gick ut grundskolan i vår fick i detta skede studieplats via gemensam ansökan. I gemensam ansökan sökte cirka 56 400 grundskoleelever, av vilka 54 900 antogs. Fördelningen var 24 700 godkända till yrkesutbildning och 30 200 godkända till gymnasieutbildning.
Till svenskspråkig utbildning sökte 2 957 direkt från grundskolan, av vilka 1 890 sökte i första hand till gymnasium och 1 067 till yrkesutbildning.
Sökande som blev utan studieplats kan ännu söka till tionde klassen, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning eller till utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning.