Nu är det möjligt att följa med hur Läromedelsväktarna diskuterar, recenserar och analyserar läromedel på Youtube.


Inslagen ingår i en kurs som heter Multimodalt kraftpaket för lärare som anordnas av CLL, centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Multimodalt arbete i en ämnesövergripande verksamhetskultur är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där verksamma lärare utvecklar kunskap och praxis i dialog med andra lärare, experter och forska¬e vid Åbo Akademi. Kursen är uppdelad i fem moduler varav Läromedelsväktarna är modul 3. De två sista modulerna sätter i gång på hösten.
Syftet är att sprida kunskap om läromedel och att stärka lärarnas kritiska blick i förhållande till läromedel –såväl förlagsproducerade tryckta och digitala läromedel som självtillverkade läromedel, säger professor Ria Heilä-Ylikallio i den första filmsnutten, som alltså finns till allmänt beskådande på nätet.
I det första inslaget som publicerades redan i slutet av april diskuterar lärarutbildartrion Anders Westerlund, Caroline Doktar och Heilä-Ylikallio (som bildar gruppen läromedelsväktarna) och funderar på vad läromedel är (”Det kan vara vad som helst”, säger Westerlund) och vad grammatik och språklig medvetenhet innebär i förhållande till läromedel.
Väktarna kommenterar t.ex. läromedlet Mer om Moa och Mille, ett paket tryckta läromedel som producerats i Sverige. Läromedlet går mot konventionerna och presenterar pojkar och flickor i atypiska roller och för också fram ett multikulturellt perspektiv, noterar Doktar.
I program 2 som nyligen publicerats granskas det finlandssvenska läromedlet Busfarfar och det sverigesvenska Qnoddarnas värld (svenska och matematik för åk 1–3).
Det första programmet finns tillgängligt på https://youtu.be/yzCcPU3lUx0 och läromedlet om qnoddarna rannsakas på https://www.youtube.com/watch?v=eQEFGRtF8fE