Var sjätte elev fick intensifierat eller särskilt stöd för skolgången hösten 2016. Det är Statistikcentralen som redovisar uppgifter om att 49 400 elever (9,0 procent av eleverna i grundskolan) fick intensifierat stöd, medan 41 000 elever (7,5 procent) fick särskilt stöd.

I fråga om det intensifierade stödet handlar det om en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med året innan. Antalet elever som fick särskilt stöd ökade med 0,2 procentenheter.

Pojkarna är i majoritet. Av eleverna med intensifierat stöd var 65 procent pojkar och 35 procent flickor. Om man ser till eleverna med särskilt stöd var pojkarnas andel 70 procent.

De regionala skillnaderna är stora. Andelen elever med intensifierat eller särskilt stöd var störst i Kymmenedalen. Här handlade det om ca 22 procent av alla elever.

Motsvarande andel i Kajanaland och Lappland var drygt 12 procent.

Lärarfacket OAJ och FSL undersökte i början av året hur lärarna och rektorerna ser på det så kallade trestegsstödet och dess förverkligande.

Endast tre procent av rektorerna och lärarna uppgav att resurserna för trestegsstödet är tillräckliga

För att trestegsstödet ska kunna förverkligas måste först och främst grundfinansieringen ökas, anser FSL och OAJ.

- Det räcker inte med olika statliga projektpengar. De är kortsiktiga och innebär en hel del pappersarbete, sade Christer Holmlund, förbundsordförande för FSL, i samband med att undersökningens resultat offentliggjordes.

Långt ifrån alla skolor kan garantera tillräckliga stödformer för eleverna.

- Rätten till stöd får inte hänga på var eleverna bor. Undersökningen visar att lagen inte uppfylls överallt, sade Holmlund.