Åbo Akademi hoppas kunna starta en språkbadslärarutbildning hösten 2018. Nu har man anställt Siv Björklund, som lett motsvarande utbildning vid Vasa universitet, omtalar Vasabladet den 24 maj.

Siv Björklund var med redan när landets första språkbadsgrupper startade i Vasa 1987. Hon blev också professor för den språkbadslärarutbildning som Vasa universitet startade i samarbete med Åbo Akademi 2014. Utbildningen var populär genast från början.

Vasa universitet meddelade emellertid år 2016 att alla språkenheter överförs till Jyväskylä universitet, däribland språkbadsundervisningen.

Åbo Akademi har även planer på en utbildning för språkbadsämneslärare och en invandrarlärarutbildning.