Eivor Sommardahl, som fungerar som Språkinstitutets svenska myndighetsspråkvårdare, har fått Svenska Akademiens språkvårdspris 2017.

Sommardahl säger att priset inte bara är ett erkännande av hennes insatser som språkvårdare utan också av det språkvårdsarbete som görs på svenska i Finland.

– Samarbetet med Sverige är A och O. Svenskan i Finland och svenskan i Sverige är inte skilda från varandra utan vi jobbar tillsammans för ett gott språk. Det här priset visar att det vi gör här i Finland inte har betydelse bara för svenskan i Finland utan också för allmänsvenskan.

Svenska Akademiens språkvårdspris delas årligen ut för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård. Prissumman är 80 000 kronor.