Åtta bidrag inflöt då Studentexamen utlyste en tävling, som gällde den fortsatta utvecklingen av den digitala studentexamen. I tävlingen söktes nya idéer gällande bl.a. användarvänlighet och förbättrande av datasäkerheten.

Bidragen var väldigt olika, men de tre prisbelönta bidragen stod klart över de övriga.

De tre bidragen som prisbelönades är:

DigabiEvo (Olli Koskinen)

Network based distribution of the Abitti Platform (Jari-Matti Mäkelä)

Introducing Trust into the Digabi Platform (Samuel Laurén)

SEN:s nuvarande provsystem utnyttjar den mångfald av datorer som examinanderna och gymnasierna har. Olli Koskinen föreslår med sitt tävlingsbidrag DigabiEvo att denna mångfald av datorer skulle ersättas med enhetliga datorer ämnade för examensbruk.

I Jari-Matti Mäkeläs tävlingsbidrag Network based distribution of the Abitti Platform skulle operativsystemet laddas ned från nätet i stället för att startas från ett USB-minne.

Samuel Laurén undersöker med sitt tävlingsbidrag Introducing Trust into the Digabi Platform möjligheterna att använda Trusted Platform Module tekniken (TPM) för att förhindra att USB-minnet skrivs på nytt

De värdefulla idéer som tävlingen gett oss är viktiga för den fortsatta utvecklingen av vårt system, konstaterar generalsekreterare Kaisa Vähäyyppä.

Studentexamensnämnden löser in de belönade tävlingsbidragen för 1000 euro var.