Regeringens nedskärningar inom yrkesutbildningen har gått för långt. Regeringen svarar idag på en interpellation om följderna av att yrkesutbildningen skärs ner. Interpellationen lämnades in på De grönas initiativ, men övriga oppositionspartier har anslutit sig till den. I interpellationen frågas också vad nedskärningarna innebär för likvärdigheten i utbildnngen.

Oppositionen har riktat kraftig kritik mot nedskärningarna i utbildningen under hela regeringsperioden. I yrkesutbildningen skär man ner med 190 miljoner euro i år.

Ville Niinistö, ordförande för De gröna, säger att regeringens nedskärningar har drabbat yrkesutbildningen verkligt hårt denna vår.

– Situationen är fruktansvärd, säger han.

I år skärs 190 miljoner euro bort från yrkesutbildningen.