Utbildningen och forskningen, som har åderlåtits kraftigt under de senaste åren, besparas, då regeringen fortsätter sin sparpolitik. Regeringen har kommit överens om nya nedskärningar för att nå sitt sparmål på fyra miljarder euro under den här regeringsperioden. Regeringen har kommit överens om ingrepp som innebär inbesparingar om 370 miljoner euro.

Regeringen kom den 5 april överens om planen för de offentliga finanserna 2017-2020

Lärarfacket OAJ är tillfreds med regeringens beslut att inte skära ytterligare i resurserna till utbildningen och forskningen.

Det har varit ohemult att bära den börda som miljardingreppen har inneburit. Det är bra att regeringen nu har lyssnat till OECD:s, finanssakkunnigas och framför allt alla finländares åsikter om att utbildningen inte ytterligare får förslummas, säger OAJ-ordföranden Olli Luukkainen.

Regeringen kompenserar den inverkan som rambeslutets nya indexbesparing har på undervisnings- och kulturministeriets statsandelsindex samt universitetens och yrkeshögskolornas anslagsindex till fullt belopp genom ett extra årligt anslag på 37 miljoner euro. Också en del andra lättnader inom utbildningen och forskningen utlovas.

Regeringen satsar under åren 2017-2018 sammanlagt ca 105 miljoner euro i förstärkningen av digitala inlärningsmiljöer inom högskoleundervisningen och i förbättringen av förutsättningarna för studerande året runt samt i främjandet av unga forskares vetenskapliga verksamhet.

Olli Luukkainen säger att alla positiva signaler är nu viktiga, eftersom de professionella yrkesutövarna inom utbildningssektorn har fått sin tro på arbetets framtid satt på prov i verkligen stor omfattning.