De obundna studentorganisationerna är oroliga för den finländska utbildningens framtid. Utbildningsnyheterna har varit dyster läsning det senaste året: Ökningen av utbildningsnivån i Finland har stannat av och sackar efter andra OECD-länder, finländska ungas läsförmåga har försämrats, allt fler har en cynisk inställning till skolan och bland studerande ökar utmattning och psykiska problem. Omfattande nedskärningar kastar en mörk skugga över utbildningsväsendet. Studerandena befarar att även de kommande budgetförhandlingarna ska gå åt utbildningen.

 

”Politikerna motiverar ofta nedskärningarna genom att säga att de inte vill lämna efter sig skulder som deras barn ska betala av. Vi som representerar de unga befarar att regeringen genom sina beslut eventuellt kan balansera statsfinanserna, men i stället lämnar efter sig en mycket tyngre skuldbörda i form av en utbildningsskuld”, rasar studentorganisationernas ordförande. Att på alla stadier skära i småbarnsfostran och i utbildning medför sämre kvalitet inom den internationellt erkända utbildningen i Finland och naggar framtidens kompetens i kanterna. För de lärare som sägs upp eller studerande som lämnas vind för våg gör det ingen skillnad hur otrevliga besluten känts för dem som fattat dem.

Tidigare nedskärningar under den förra och den pågående regeringsperioden har utarmat läroanstalter på andra och tredje stadiet runt om i Finland. De som arrangerar utbildning kan inte förnya utbildningssystemet så att det bättre skulle motsvara framtida behov då nya beslut om nedskärningar samtidigt fattas inför varje regeringsprogram och förhandlingar om budget och budgetramar. Det går inte att förnya utbildningssystemet utan adekvata resurser, utan proffs och forskare som är engagerade i utbildningen, utan att satsa tillräckligt på studerandenas studieförmåga och att de klarar sig ekonomiskt.

”Vi har bara ett önskemål inför budgetförhandlingarna: återställ studerande ungas framtidstro!” säger ordförandena.

Regeringen samlades den 5 april för att dra upp riktlinjerna för den offentliga ekonomin under åren 2017-20.