Nyheter från FSL - december 2018

   

Nyheter från FSL

den 17 december 2018 

 

I detta nyhetsbrev:

Det här är FSL:s nya styrelse

Fullmäktige för Finlands Svenska Lärarförbund FSL har valt ny förbundsstyrelse vid sitt möte i Tammerfors den 14–15 november 2018. FSL-styrelsen består av åtta ledamöter samt styrelseordförande Christer Holmlund. Styrelseledamöterna representerar olika skolformer och regioner i Svenskfinland.


År 2019–2020 består FSL:s styrelse av

Sabina Lindholm-Järvinen, Tammerfors

Annika Norrgård, Väståboland

Sune Alén, Åland

Linda Felixson, Korsholm

Marina Räfsbäck, Närpes

Pamela Leka, Esbo-Grankulla

Anna Wahren-Cederberg, Borgå (ny)

Malin Höglund-Snellman, Jakobstad (ny)

 

Under samma möte valdes även Christoffer Sourander, Kimitoön, till ordförande för FSL-fullmäktige. Som vice ordförande valdes Ann-Britt Romar, Kyrkslätt.

 

Klasslärarnas kompetens hotas i takt med att biämnesutbudet stryps

FSL:s förening för lärarstuderande, FSLF, är bekymrad över den negativa utvecklingen inom klasslärarutbildningen både vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. FSL:s fullmäktige skriver under oron. Sparkraven och det faktum att de finlandssvenska lärarstuderandena nu delas upp på två enheter, begränsar möjligheten till biämnesstudier. 

 

Här hittar du Educa-programmet!

Den 25-26 januari 2019 är det dags för den populära Educamässan igen. Programmet för Hörnan finns ute nu så ta dig gärna en titt på alla intressanta föreläsningar och workshoppar vi bjuder på! Temat i Hörnan är välbefinnande och vi kommer att fokusera på bland annat psykisk hälsa, digitaliseringen och känslohantering. Du kommer väl ihåg att det är helt gratis att besöka mässan? Hoppas vi ses där!

 

Arbetstidssystemet, arbetsmängden och trestegsstödet på tapeten inom OAJ

FSL:s ledamöter höll inlägg om årsarbetstidsförsöket och samplaneringen under OAJ:s fullmäktigemöte i november. Bland annat framhöll FSL:arna behovet av en saklig debatt kring årsarbetstidsförsöket och en respekt för alla olika åsikter samt att vikten av och nyttan med att försöket genomförs och resultaten analyseras.

FSL:s fullmäktigegrupp lyfte också fram behovet av att kunna förhandla med arbetsgivaren när tiden för samplaneringen överskrids. Man föreslog att det slås fast ett eurobelopp för en samplaneringstimme så att en lärare skulle kunna ersättas för den tid som överstiger den maximala gränsen på 126 timmar i grundskolan. Förslaget skapade en bred diskussion och fick understöd.

 

Enighet om löner i övningsskolorna

Enighet har, efter segslitna förhandlingar, nåtts om hur justeringspotten för universitetens övningsskolor ska fördelas. Ett förhandlingsresultat har nåtts mellan OAJ och Bildningsarbetsgivarna. Utan en lösning skulle 0,3 procent av potten ha dragits bort, vilket nu inte kommer att ske.

 

Lönerna justeras - ett lönetillägg betalas ut i januari 2019

De senaste avtalsförhandlingarna förde med sig en del löneförhöjningar som träder i kraft inom kort. Bland annat betalar kommunerna ut en engångspott på 9,2 procent av novemberlönen i januari 2019. Från och med december 2018 höjs också grundlönen, i praktiken flyttas en procent av det årsbundna tillägget efter åtta till grundlönen. Läs mer om villkoren här!

 

Vi behöver en myndighet som självmant övervakar och ingriper när skollagen och läroplanen inte följs

Regionförvaltningen måste få större befogenheter att på eget initiativ granska kvalitéten och jämlikheten i skolan. Vårt nuvarande övervakningssystem är tandlöst, långsamt och byråkratiskt, anser Finlands Svenska Lärarförbund, Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Ansvaret kan inte ligga på föräldrarna, eleverna eller de studerande.

 

FSL säger nej till studentexamen på engelska

Regeringen vill att studentexamen ska kunna avläggas på engelska.- En engelskspråkig studentexamen skulle öka andelen engelskspråkig undervisning som riktas till finsk- och svenskspråkiga unga i de finländska gymnasierna. Det finns orsak att allvarligt värdera behovet av, motiven för och konsekvenserna av en sådan examen, säger FSL m.fl. organisationer och samfund i ett gemensamt uttalande, som har riktats till riksdagens kulturutskott.

 

Årets julkalender presenterar "the faces of FSL"

Om du har besökt www.fsl.fipå sistone eller följer oss på till exempel Facebook har du säkert inte missat årets julkalender! Lucka för lucka presenterar vi 24 av våra förtroendevalda i fullmäktige, styrelsen eller OAJ:s organ. De berätta vad det bästa med läraryrket är, varför skolan är världens bästa arbetsplats eller vad de som förtroendevalda inom förbundet vill jobba för. Kanske du känner igen någon från din region?


Alla tidigare luckor hittar du på hashtaggen #fsljulkalender.  

 

Carl-Erik Rusks sista ledare: Medlemmarnas tidning

"Det har varit givande, och stundom onekligen även arbetsdrygt, att jobba med och för de finlandssvenska lärarna. Innerst inne vet jag förstås att jag har varit lyckligt lottad. För en skrivande och läsande människa har det känts bra att ha en mer eller mindre obegränsad tillgång till offentligheten. När jag har fått en idé om en text har det varit en kort väg från tanke till handling."

 

Vårens kurser

 

Gillar du att ha koll? Här kommer datumen för vårens FSL-kurser:

6-7.2.2019 Föreningskurs, Tammerfors

29-30.3.2019 Rektorskurs, Tammerfors

3-4.4.2019 Förtroendemannakurs, Tammerfors

Vi har inte öppnat anmälningen ännu men tycker du ska skriva in de här datumen i kalendern redan nu!

 

Vi fortsätter utbilda våra skolombud

Under våren fortsätter vi ordna regionala kurser för våra skolombud. Den 24 januari är det Åboregionen på tur, kontakta din lokala lärarförening för mer information om tid och plats! Fungerar du som skolombud i Norra Österbotten, Västra Nyland eller på Åland ska du hålla upp ögonen för mer information, kurserna planeras som bäst! 

I övriga regioner har tåget tyvärr redan gått, vi hoppas ni som redan deltagit i skolombudsutbildningen tyckte den var givande. Vi vill gärna tipsa om vår  nya broschyr "Guide för skolombud" där vi sammanfattar det viktigaste kring uppdraget. 

 

Rubriker i pressen

Här ett plock av intressanta artiklar från den senaste månaden:

 

God jul och gott nytt år!

Vi vill tacka alla våra medlemmar och samarbetsparter för det gågna året och önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år! 

Vi håller stängt på förbundskansliet 21.12.2018-1.1.2019. På www.fsl.fi hittar du råd och stöd och kom ihåg att du kan sända e-post som vi svarar på så fort vi hinner.