Nyheter från FSL - april 2018

 

Nyheter från FSL

den 17 april 2018

 

I detta nyhetsbrev:

 

Vårens avtalsrunda - en sammanfattning

 

Efter en något turbulent förhandlingsrunda under vårvintern har ny avtal tecknats för alla våra medlemmar. För de kommunalt anställda lärarna inom UKTA var processen relativt smärtfri. Löneförhöjningarna motsvarar den så kallade allmänna linjen. Mer detaljer om lokala lönepotter och textförändringar ger våra experter Jan-Mikael Wikström och Jens Mattfolk (scrolla ner i vårt nyhetsbrev).

Inom den privata undervisningssektorn var förhandlingsklimatet ett annat och man fick ta till så kallade stridsåtgärder. En strejk genomfördes vid Helsingfors universitet och ett flertal strejkvarsel gavs inom den privata undervisningsbranschen, där bland annat FSL:are vid Axxell Utbildning var redo att gå ut i strejk. Den strejken blåstes av i sista stund och för universitetssektorn nådde man ett förhandlingsresultat innan den så kallade andra och tredje vågen togs ut i strejk.

Inom privata undervisningssektorn och för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter innefattar det nya avtalet en löneförhöjning på drygt 3 procent, alltså nära den allmänna linjen.

Inom universitetssektorn innefattar det nya avtalet bland annat löneförhöjningar på 3,45 procent.

På Åland är avtalsförhandlingarna i startgroparna.
  

Förbundsordförande Christer Holmlunds tankar om vårens avtalsförhandlingar: "Då varsel om strejk gavs satte det förbundet i en situation som var helt ny för de flesta - handboken från år 1995 kändes onekligen föråldrad. Nu gällde det att utgående från dagens läge omvandla teori till praktik."

 

UKTA i ett nötskal

 

Majoriteten av våra medlemmar är kommunalt anställda lärare vars kollektivavtal förkortas UKTA. Förändringarna inom UKTA tas i bruk från och med 1.5.2018 och innebär bland annat löneförhöjningar och en del textförändring, bland annat kring den avlönade faderskapsledigheten.

Förbundets sakkunniga, förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström och ombudsman Jens Mattfolk berättar i det här korta videoklippet om det viktigaste du behöver känna till.

 

Våra representanter i OAJ:s fullmäktige

Dessa sju FSL:are har valts in i OAJ:s fullmäktige för den kommande mandatperioden, vi säger grattis! Tack till alla kandidater som ställde upp!

 

 

Linda Felixson, Joakim Häggström, Inger Damlin, Martin Ahlskog, Annika Norrgård, Sebastian Lindqvist och Petra Örn.

FSL:s valdeltagande var högt (56,3%) och Inger Damlin röstmagnet med 466 röster. Tidningen Läraren levererar mer detaljer om valresultatet.

 

Sju motioner till vårfullmäktige

Hela sju motioner behandlas av FSL:s förbundsfullmäktige, som sammanträder den 25-26 april i Tammerfors. I ett par motioner är det upplevda löneorättvisor man vill korrigera, i andra motioner handlar det om förbundets inre arbete. ”Föreningarna känner inte till vilka frågor, som behandlas av styrelsen, och inte heller vilka beslut som tas.”

 

Vi visar vägen - så lyder vår nya slogan

En ny kongressperiod står inför dörren och den kommer att präglas av orden "Vi visar vägen". Vi är ett förbund som tillsammans med våra medlemmar vill visa vägen för skolutveckling och pedagogiskt kunnande. FSL som fackförbund vill också visa vägen för bra arbetsförhållanden och ett tryggt, rättvist och givande arbetsliv.

 

OAJ vill förnya läroplikten

OAJ vill erbjuda förskolundervisning redan för femåringar och förlänga läroplikten till yrkesexamen eller studenten. Man vill också satsa på elevstöd i ett tidigt skede. Läs mer om förslaget till ny läropliktsmodell.

 

Resultat från en färsk gymnasieundersökning

Arbetsmängden har ökat rejält för gymnasielärarna. På sju år har allt annat arbete ökat förutom undervisningen, skriver OAJ i ett pressmeddelande. Läs mer om gymnasieundersökningen som även FSL-medlemmar varit en del av.Christer Holmlund kommenterar: I dag har vi en reformiver inom gymnasieutbildningen där tempot är anpassat för ett 100-meterslopp, men där myndigheterna glömt att informera om att målet kommer först efter 10 000 meter.

 

 
Vill du avsluta din prenumeration på Nyheter fån FSL? Klicka här!