Nyheter från FSL - februari 2018

 

Nyheter från FSL

den 20 februari 2018

 

I detta nyhetsbrev:

 

Nytt avtal inom den kommunala sektorn

De kommunalt anställda lärarna har ett nytt avtal, så när som på FOSU:s godkännande av förhandlingsresultatet. Det här är de mest centrala punkterna inom nya UKTA:

- Avtalet är i kraft 1.2.2018–31.3.2020

- Kostnadseffekten är 3,46 %

- En lokal engångspott som betalas ut i januari 2019. Summan är 9,2 % av novemberlönen, baserad på produktionsfrämjande faktorer. Det här kan tolkas som en delkompensation för den nedskurna semesterpenningen.

Tidningen Läraren redogör för mer detaljer här. Förbundsorförande Christer Holmlund är nöjd med förhandlingsresultatet: "Det är värdefullt att man inom kommunsektorn nådde resultat, som väl ligger i linje med den s.k. allmänna linjen på arbetsmarknaden. Det var ingalunda en självklarhet på förhand!"

Strejkvarsel inom den privata undervisningssektorn

Inom den privata undervisningssektorn däremot, har avtalsförhandlingarna stagnerat. Som en följd av det kärva läget har varsel om strejk utlysts. FOSU varslar om strejk bland universitetsanställda och OAJ bland anställda inom privata skolor och läroanstalter.

Bildningsarbetsgivarnas löneanbud har varit skamligt låga och dessutom föreslår man textförändringar i avtalet som skulle innebära märkbara försämringar för de anställda. Förhandlingsklimatet är dåligt och arbetsgivaren har under hela processen haft en nedvärderande inställning gentemot personalen.

FSL-medlemmar inom Helsingfors universitet, Vasa Universitet, Hanken och Axxell Utbildning berörs av de strejkvarslar som getts och vi håller kontakten till de dessa medelmmar, per e-post, sms och/eller telefonsamtal.

 

Kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i vårt elektroniska medlemsregister. Det här är viktigt för att vi ska kunna nå dig!

Mer information om strejkerna hittar du här och här! 

 

Grönt ljus för försök med årsarbetstid

OAJ:s styrelse har godkänt förhandlingsresultatet kring ett försök med årsarbetstid, vilket innebär att försöken kan inledas redan hösten 2018. Det handlar om ett treårigt försök, som också omfattar en uppsägningsoption. Försöken bygger på frivillighet hos lärarna. FSL målsättning är att få med en finlandssvenska skola i försöket från och med hösten 2019.

 

Nu kan du rösta i OAJ:s fullmäktigeval!

s hr rstar du i oaj valet

Den elektroniska förhandsröstningen har inletts och pågår till söndagen den 4 mars 2018. Enklast loggar du in till valsidan med dina bankkoder! Om du vill logga in med engångskoder istället hittar du instruktioner för hur det går till på vår webbsida. 


Tio kandidater ställer upp för FSL:s del, du kan läsa mer om dem alla i vårt kandidatgalleri.

Anmäl dig till föreningskursen


Vi ordnar föreningskurs i Tammerfors den 7-8 mars. Det är mycket på tapeten, bland annat kongressförberedelser, årsarbetstidsförsök, skolombudsutbildning etc. Anmäl dig senast måndagen den 26 februari!

 

Användarrättigheter till vår vår intra

Medlemmar med ett förtroendeuppdrag inom FSL, till exempel fullmäktigeledamöter, förtroendemän eller föreningsordföranden, bör alla ha användarrättigheter till vår intra. Till intran laddar vi upp viktiga dokument och informerar om aktualiteter. Vår intra uppdaterades på hösten och det lönar sig att ta en titt!

Har du glömt dina inloggningsuppgifter, är osäker på om har ett användarkonto eller dylikt - kontakta FSL:s kommunikatör Mirjam Heir-Lindström, mirjam.heir-lindstrom@fsl.fi så hjälper hon dig!

 

Kallelse till vårfullmäktige

Fullmäktige samlas till ordinarie vårmöte onsdagen och torsdagen den 25 och 26 april 2018 på hotell Scandic City i Tammerfors. Mötet börjar kl. 10.30 på onsdagen och avslutas senast kl. 14.30 på torsdagen. Motioner ska sändas in senast inom mars! Dedline för frågor är den 20 april.

 

Möteshandlingarna finns senast 11 april i intran. Förbundskansliet har bokat rum för samtliga ledamöter (dubbelrum) på hotellet. Den som inte övernattar på hotellet och den som inte kommer själv utan sänder sin suppleant i stället bör kontakta Anita Stark på förbundskansliet senast fredagen den 6 april 2018 (tfn 020 749 54 64, e-post anita.stark@fsl.fi). Mötesdeltagarna arrangerar sina resor själva. Mer info om hur du bokar finns på intran!

 

Kongresskallelse

FSL:s XII ordinarie förbundskongress ordnas på Hilton Helsinki (Fiskartorpet) den 6-7 juni 2018. Medlemsföreningarna har rätt att utse ombud enligt antalet enskilda medlemmar. Varje påbörjat femtiotal per 31.12.2017 berättigar till ett ombud. Ombud utses på föreningens vårmöte. För varje ombud utses också en personlig suppleant.

På förbundskongressen behandlas stadgeenliga ärenden (§12) och en förbundsordförande väljs. Den här gången kommer kongressen också ta ställning till förslaget på nya förbundsstadgar. På vår intra finns mer information kring vad organisationsförändringen skulle innebära i praktiken. Om du är föreningsaktiv och behöver något att utgå från när ni diskuterar ärendet på vårmötet rekommenderar vi att ni läser informationen på intran.  

Rabatt på Nanso-produkter i februari

NANSO ger dig 20 % rabatt på normalprissatta produkter under februari 2018. Visa upp ditt medlemskort när du handlar i butik, om du handlar vi nätet behöver du en rabattkod. Logga in i Intran (om du har användarrättigheter) för att få tillgång till rabattkoden eller kontakta vår avdelningssekreterare Anita Stark, anita.stark@fsl.fi tfn: 020 749 54 64.


Vill du åka på NLS sommarkurs till Färöarna?

FSL lediganslår fyra stipendier för NLS sommarkurs 25-29.6.2018 i Torshavn på Färöarna. Stipendierna motsvarar hela kursavgiften (inkvartering, utflykter och mat), du betalar endast resorna själv. Skicka in en fritt formulerad ansökan till
christer.holmlund@fsl.fi, senast den 10 mars 2018.

Frågor? Kontakta Christer Holmlund, christer.holmlund@fsl.fi, tfn: 040 532 9800

 
Vill du avsluta din prenumeration på Nyheter fån FSL? Klicka här!