Från läromedel till lärresurs – på svenska i Finland (inspelning från 31.8.2021)