Gymnasielärarna slits mellan behovet av stöd under coronakrisen och önskan om tid för ett grundligt läroplansarbete