Hur påverkar valet av biämnen lön och anställning?