Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte upphör

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn upphör den 8 juni eftersom förhandlingsparterna har godkänt förhandlingsresultatet om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn. De FSL-medlemmar som har omfattats av förbudet var främst lärare inom småbarnspedagogik.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn som har varit i kraft tills vidare sedan den 18 april upphör på onsdagen den 8 juni klockan 23.59.  Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT nådde ett förhandlingsresultat om nya kollektivavtal för kommunsektorn den 6 juni. Samtidigt kom man också överens om undervisningssektorns eget UKTA-avtal. Därmed avbryts alla organisationens konfliktåtgärder, inklusive förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

De FSL- och OAJ-medlemmar som omfattades av förbudet var främst lärare inom småbarnspedagogik.

Texten är baserad på OAJ:s nyhet.