Kommunsektorns förhandlingar pausade

Sonderingarna mellan FOSU, JAU och KT om ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn ledde inte till resultat.

– Att fortsätta avtalslöst över sommaren innebär helt klart att det finns en risk för fortsatta strejker till hösten. En snar lösning vore av största vikt för alla parter och framförallt för samhället, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

OAJ:s ordförande Katarina Murto anser att förhandlingsläget inom kommunsektorn är svårt.

– Lönenivån och löneutvecklingen släpar efter inom hela kommunsektorn. Inflationen är hög och de ekonomiska utsikterna för hösten är oklara. Ju längre förhandlingarna drar ut på tiden desto svårare är det att nå ett resultat. Det är klart att vi i fortsättningen håller fast vid att lärarna inom den kommunala sektorn får konkurrenskraftiga löneförhöjningar och ett flerårigt löneutvecklingsprogram säger Murto. 

Enligt Murto kan man förvänta sig att situationen blir ännu svårare ju längre tid det tar innan en lösning nås.

– Det är även möjligt att kommunsektorns förhandlingsstruktur vittrar sönder på grund av KT:s egna åtgärder om man inte kommer vidare i förhandlingarna, säger Murto. 

Vi informerar i ett senare skede om hur förhandlingarna fortsätter.

Texten är baserad på OAJ:s nyhet.