Kolumn: Guldkanten som inte blir av

Den bensin jag tankar i min bil kostar i skrivande stund omkring 1,84 euro per liter i min hemstad. Vid en kort granskning visar sig priset vara detsamma i stora delar av landet. För ett år sedan kostade samma bensin ungefär 1,45 euro per liter. Prisökningen har under ett år alltså varit drygt 25 procent. Läs redaktör Tom Ahlfors kolumn om kampen för högre löner och goda levnadsvillkor i tidningen Läraren.