Ledare: Lärarbrist? Testa med att locka med högre lön

Det råder fortsatt klasslärarbrist i södra Finland. När det gäller specialklasslärare är situationen etter värre.