Alla lärare får löneförhöjning i vår – de första redan i april

Alla lärare får en löneförhöjning  under våren. De allmänna löneförhöjningarna träder i kraft i alla skolor och läroanstalter antingen i april eller i maj.

 

De lärare som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA) får en allmän förhöjning från och med 1.4.2019. Uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara löner höjs då med 0,99 %.

Lönerna för lärare inom den privata undervisningssektorn (Bildningsarbetsgivarna) höjs från och med den 1.5.2019. Förhöjningarna är då 1,1 %. Förhöjningarna gäller tabellöner samt individuella löner. Dessutom finns till förfogande en lokal pott på 0,4%. Den lokal justeringspotten finns inte att tillgå i yrkesläroanstalter.

 

I universitet och i övningsskolor finns en allmän förhöjning från början av april. Storleken på förhöjningen är 1,1%. I början av juni finns också en lokal pott på 0,85%. Denna lokala pott används till att höja individuella lönedelar.

Avtalen är i kraft fram till 31.3.2020. Förberedelserna inför kommande avtalsförhandlingar har redan inletts.