Höj ribban i skolfrågor

Snart är skolan störst i kommunekonomin. När ansvaret för social- och hälsovård flyttar till landskapen, blir utbildning kommunens tyngsta fråga. Det här borde förplikta, inte förskräcka, konstaterar FSL-fullmäktige i ett uttalande från höstmötet 2016 i Tammerfors.

Läs hela uttalandet.