Kl. 10.30-11.00 Snutt- eller djupläsning? Om multilitteracitet, forskning och hjärnans förmåga att tolka text

Kravet på multilitteracitet ökar medan vi har allt svårare att koncentrera oss - om läsningens utmaningar och hjärnans förmåga att tolka text. De finlandssvenska Läsambassadörerna samtalar med hjärnforskare och professor i pedagogik Minna Huotilainen och specialbiblioteksfunktionären Tobias Larsson.

Parallellt med den sjunkande läsförmågan ställer verkligheten allt högre krav på oss. I diskussionen tar vi upp problematiken kring inlärning, olika former av läsning och vad som krävs för att vi skall få ro att tänka. Kravet på multilitteracitet ökar medan vi har allt svårare att koncentrera oss - om läsningens utmaningar och hjärnans förmåga att tolka text. De finlandssvenska Läsambassadörerna samtalar med hjärnforskare och professor i pedagogik Minna Huotilainen och specialbiblioteksfunktionären Tobias Larsson. Parallellt med den sjunkande läsförmågan ställer verkligheten allt högre krav på oss. I diskussionen tar vi upp problematiken kring inlärning, olika former av läsning och vad som krävs för att vi skall få ro att tänka.

Kan läsning av litteratur träna upp vår koncentrationsförmåga? Och vad behöver vi och de unga för att klara sig i framtiden?Kan läsning av litteratur träna upp vår koncentrationsförmåga? Och vad behöver vi och de unga för att klara sig i framtiden?


De finlandssvenska Läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass samt Minna Huotilainen och Tobias Larsson.


Arrangör: Sydkustens Landskapsförbund

Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass