Jätteförbund under uppsegling i Sverige?

Håller ett nytt superlärarfackförbund att växa fram i Sverige? Får man tro Lärarnas tidning, som utges av Lärarförbundet, finns det rätt långt gångna planer på att Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund tar steget ut och går samman. För tillfället ser man över möjligheterna, enligt Lärarnas tidning, medan Lärarnas riksförbund intar en mera avvaktande position.

– Vi vill stärka läraryrkets ställning i Sverige och skapa bättre genomslag för lärares politiska krav, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.
– Det nuvarande sättet att organisera den svenska lärarkåren är inte ändamålsenligt och levererar varken maximal medlemsnytta eller maximalt genomslag för våra politiska krav, säger hon.
Lärarnas Riksförbund har en ordinarie kongress i maj 2020. Därför kommer Lärarförbundet att kalla in till en extrakongress vid samma tidpunkt. Det är sedan upp till kongresserna att fatta beslut om och i så fall hur frågan tas vidare, noterar Lärarnas tidning.
Ordföranden för Lärarnas riksförbund LR Åsa Fahlén är inte lika öppen för en sammanslagning som systerförbundets tidskrift.
- Det vi har fattat beslut om är att lyfta frågan om en eventuell ny organisering av lärarna till kongressen. Men att det skulle handla om en möjlig sammanslagning av förbunden finns inte på kartan, säger Åsa Fahlén i Skolvärlden, som är LR:s medlemstidning.
- Det skulle bara bli ett större lärarförbund och jag har valt att vara med i Lärarnas Riksförbund. Hade jag velat vara med i Lärarförbundet hade jag kunnat byta, utan problem.
Återstår alltså för intresserade att se tiden an och följa med de två förbundens uttalanden och planer fram till kongresserna i maj.