Kolumn: "Att göra en tidning är ett momentum game"

 

”Hockey is a momentum game” Det är en av den färgsprakande hockeyprofilen Juhani Tamminens många teser om hur slipstenen skall dras i rinken. Något otippat kan man säga att tesen gäller också inom journalistiken. Det gäller att ha en fingertoppskänsla och att kunna förutspå de teman som kommer att engagera publiken. Lyckas du med det har du skapat ett momentum. Också på tidningen Läraren har vi ständigt känselspröten ute i akt och mening att hitta de samtalsämnen och teman som engagerar publiken.

Vi har nyss avslutat en periodvila. Ett bra läge att stanna upp en kort sekund och reflektera över huruvida vi lyckats skapa ett momentum, men också fundera på om taktiken å det stora hela varit vägvinnande. Tio nummer av tidningen Läraren har publicerats, tio återstår detta år.

 Periodvilan är kort, och några djupgående analyser finns det inte rum för. Några reflektioner dock:

”Win the right games” säger Tamminen. En tidning av Lärarens storlek har svårt att konkurrera med de stora nyhetsjättarna. En tvåmannaredaktion räcker inte långt i jämförelse med nyhetsredaktioner som har bemanning mer eller mindre dygnet runt. Men Läraren har ett gott kontaktnät till utbildningssektorn och en bred kunskap om fältet. Vi kan ana oss till i vilket läge det gäller att satsa sitt krut. ”Win the right games”

”If you can´t stand the heat, stay out of the kitchen” Juhani Tammien påminner om att han har spelat mot storstjärnor och att han vet vad som krävs för att klara sig i rinken. Om man jobbar med journalistik måste man ibland ställa obekväma frågor. Frågor som bör ställas. Ibland hettar det till.

Under våren var ledorden för tidningen Läraren fördjupning, sammanhang och analys. Det har synts i form av större helheter, där fenomen beskrivs ur olika synvinklar. På redaktionen tror vi inte att det finns orsak att ändra på taktiken i någon större utsträckning. ”Never change a winning concept”